Udgivet af Peter Bjørn Hansen, lør d. 8. dec 2018, kl. 00:00

FOREDRAGSRÆKKE

100 % non-profit og ukommerciel;

(TH) – tilrettelagt for hørehæmmede.

16. januar – 20. marts 2019.

 

Den verden, du lever i, kan blive din.

Du kom ind i verden dengang, da du blev født, og det er den, du har til at leve dit liv i.

Den kan slet ikke undgå at blive din, hvis blot du sanser den.

For når du mærker verden med dine sanser, sætter du samtidig dit mærke på den, ligesom Adam og Eva i Paradisets Have satte navne på dyrene i haven.

Du mærker verden, og du sætter mærker på den, og det sidste gør du ved hjælp af sprog.

Dit sprog, som du deler med mange andre for at blive i stand til at tale om dig og verden og din verden.

Det er det redskab du har, til at finde fælles fodslag med medmennesker.

Uberørt natur bliver til kulturlandskab, så snart menneskeøjne falder på den, og mennesker taler om den.

Det er lidt som den græske kong Midas, der var så uheldig, at en gud opfyldte hans ønske om, at alt, hvad han rørte ved, skulle blive til guld.

Natur bliver til kultur under vores blik og igennem vores sprog.

Kong Midas fik lov til at blive fri for sit ønske, så han kunne spise og drikke igen.

Vi kan ikke blive fri for at gøre naturen til kultur.

Men vi kan tale om, hvad det er, vi kommer til at gøre.

Og det er just, hvad vi giver rum til i denne vinters foredragsrække – Mærk din verden med sprog.

 

Onsdag d. 16. januar 2019, kl. 19:00

Sognepræst og debattør Marie Høgh: Et evigt Tidehverv

Tidehverv! ”Tiden skriger på vores meninger”, sagde de vist dengang. Eller rettere: Det siges, at folk sagde det om dem, tidehvervsfolkene. Cerutrygende avantgardeteologer. Hvem var de? Hvad er et tidehverv og hvorfor var det nødvendigt i dansk teologi og kirkeliv dengang sidst i 1920’erne? Hvem og ikke mindst hvad er Tidehverv i dag?

 

Onsdag d. 6. februar 2019, kl. 19:00

Kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau: Bare fordi at - sprog og              2 forestillinger i udlændingedebatten.

Foredraget analyserer tidens diskriminerende sprogbrug, og påviser de konsekvenser det har for både minoriteter og samfundet som helhed. Politikeres pres på magtens tredeling dokumenteres og det vises, hvordan forestillingen om et homogent VI er idyllisk og problematisk. Det slutter med en række ønsker og forslag til handling, som diskuteres med publikum. Victor Klemperers bog LTI - Det Tredje Riges sprog introduceres som inspiration for Bare fordi at.

 

Onsdag d. 27. februar 2019, kl. 19:00

Lektor Ib Ulbæk: Selv ateister kan trænge til lidt gud

Ateister og kristne har været på konfrontationskurs i de seneste år, men det har været meget ufrugtbart. Forfatteren til bogen Tro og tvivl – selv ateister kan trænge til lidt gud vil komme med et alternativt bud på, hvordan relationen mellem ateisme og tro kan gribes an. Ved at anlægge et eksistentielt perspektiv på livet og døden er det muligt at trække på begge tankesæt og indse, at de kan gå i konstruktiv dialog. Resultatet bliver en bedre forståelse af livets grundvilkår på godt og ondt: kærligheden og døden, og hvorfor vi kæmper med at få mening i tilværelsen.

Ib Ulbæk er lektor i sprog ved Københavns Universitet. Han opfatter sig selv som ateist, men er kæreste med en troende kristen, hvad der har ændret hans syn på troen.

 

Onsdag d. 20. marts 2019, kl. 19:00

Forfatter og mentor Jesper Hjøllund: Vejen ud af en psykisk sygdom.

Med udgangspunkt i sin bog, "I sjælens rige", fortæller forfatte og foredragsholder, Jesper Hjøllund, hvordan han har overvundet en alvorlig skizofreni-lidelse ved at bruge en simpel metode: accept.

Jesper Hjøllund er fortaler for, at psykiske sygdomme ikke skyldes en "kemisk ubalance” i hjernen, men derimod skyldes undertrykte og ubearbejdede følelser – typisk ophobet igennem et helt liv og/eller påført ved akut traume. Det er hans påstand, at når man først lærer at sætte ord på sine undertrykte følelser, så starter helbredelsen også.

Jesper oplevede selv, at da han begyndte at acceptere sine smertefulde følelser, så skete der en utrolig forvandling: Han blev lige så stille rask igen. Og det er dette budskab, Jesper Hjøllund ønsker at videregive til alle - både syge, pårørende og behandlere. Der er en vej ud af alting. Selv skizofreni!

 

Arrangementerne tekstes. Teleslynge forefindes.

Alle arrangementer begynder kl. 19 og slutter kl. 21.

Der er gratis, uforpligtende, offentlig adgang for alle uanset høresituation uden forhåndstilmelding.

Se nærmere og evt. ændringer på www.hhoest.dk eller Facebook!

Sted: Sct. Andreas kirkes lokaler, Gothersgade 148, 1.,(lift), 1123 Kbh. K.

Busforbindelser (max. 10 minutters gang): 5C, 6A, 14, 37, 42, 184, 185, 350S.

Togforbindelser: 10 minutters gang til Nørreport station (S-tog, metro, regionaltog).

Arrangør: Folkekirkens Udvalg for Hørehæmmede Øst for Storebælt.                       

Kategorier Foredragsinfo